Logo Miličům Dům

O nás

Jaká je naše školka a jak přistupujeme ke vzdělávání dětí?

O naší školce

Zápis do MŠ

Platby

Školní řád a ŠVP

Základní informace o školce

Jak pracujeme s dětmi & Školní vzdělávací plán

Mateřská škola Milíčův dům pracuje podle Školního vzdělávacího programu „Všichni jsme kamarádi“, který vytváří a inovuje celý pedagogický sbor školy. Za důležité považujeme prostředí, ve kterém se dítě vzdělává – musí pro něj být podnětné, bezpečné a připravené tak, aby samo mělo zájem  se všestranně rozvíjet. Osobnost pedagoga děti tímto prostředím provází a společně s dítětem hledá vhodné cesty rozvoje. Pedagog musí mít pozitivní vztah ke všem dětem, umět se vcítit do jejich nálady a nabízet dětem aktivity, které podporují rozvoj dítěte a jsou pro dítě zábavné a podnětné.

Děti tímto především vedeme k rozpoznávání individuálních potřeb a celkovému kreativnímu rozvoji.

Hrdě se hlásíme k odkazu našeho zakladatele Přemysla Pittera.

Projekt OP JAK – MŠ Milíčův dům

Registrační číslo projektu CZ.02.02.XX/00/22_002/0006852

A3-plakat-publicita(4)

vzor-MSMT-Letak-pro-publicitu-NPO_174_B_DUP-2022-2023

Klub rodičů

Co je to Klub rodičů a jak můžete přispívat?

Klub rodičů je platforma vytvořená pro rodiče dětí z mateřské školy Milíčův dům. Spolupracuje s vedením mateřské školy při pořádání akcí, řešení problémů i zlepšování prostředí mateřské školy

Jeho zástupce můžete kontaktovat na e-mailové adrese ( klub.milicuvdum@gmail.com ), či pro více informací  kontaktujte nás.

Členský příspěvek do Klubu rodičů slouží zejména k úhradě výletů, divadel, vánočních a narozeninových dárků, dárků pro předškoláky, sirupů & džusů do tříd a dalších.

V letošním školním roce 2023/2024 je odsouhlasena výše příspěvku 1500 Kč.

Peníze posílejte na účet Fio banky, do poznámky uveďte jméno Vašeho dítěte.

Platby, školní řád a školní vzdělávací plán

Konkrétní informace k platbám, provozní dokumenty stahujte níže.

Školné :
Od 1.9.2022 činí poplatek za vzdělávání 950,-Kč.
Od této platby jsou osvobozeny děti, které od 1.9. daného školního roku dosáhnou věku 6 let.

částku uhraďte na účet ČSOB níže.

Stravné
Od 1.1.2023 je stravné na den pro děti 50,-Kč / 55,-Kč ( tzv. pro děti s odkladem školní docházky ).
Zálohy na stravné jsou 1000,- Kč / 1100,- Kč pro děti s odkladem školní docházky.

zálohy na stravné plaťte na účet ČSOB níže

Vyúčtování probíhá v únoru a červenci.

Čísla účtů

platby školného, stravného a příspěvky Klubu rodičů

Klikněte níže pro podrobné informace o platbách.

Školné

ČSOB
123172793/0300

Jídelna

ČSOB
270460592/0300

Klub rodičů

FIO banka
2400784907/2010

Kontakty

Chcete se na něco zeptat nebo nahlásit absenci?
Napište nám nebo zavolejte.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.