Mateřská škola Milíčův dům

Tvoříme pevné základy pro budoucí rozvoj vašich dětí

Chcete se na něco zeptat nebo ohlásit absenci?
Zavolejte nám.

|

Zajímá vás, co se ve školce bude dít a jaké plánujeme akce?
Klikněte níže.

Budování samostatnosti

Posilování
kreativity

Poznávání
okolí

Pohybové
aktivity

Základní informace o školce

Jak přistupujeme k předškolnímu vzdělávání

Naše mateřská škola poskytuje předškolní vzdělávání pro děti od 3-6 let. Maximální kapacita je 68 dětí. Nabízíme zařazení do 4 tříd, z toho 2 jsou zřízené pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Mateřská škola Milíčův dům je  státní školou, pracuje podle Školního vzdělávacího programu „Všichni jsme kamarádi“, který vytváří a inovuje celý pedagogický sbor školy. Za důležité považujeme prostředí, ve kterém se dítě vzdělává – musí pro něj být podnětné, bezpečné a připravené tak, aby samo mělo zájem se všestranně rozvíjet. Osobnost pedagoga děti tímto prostředím provází a společně s dítětem hledá vhodné cesty rozvoje dítěte.

Přijímání dětí do MŠ

Jaké jsou základní podmínky pro přijetí do naší školky? V současné době nemáme v MŠ žádné volné místo.

  • Řádně vyplněná žádost do MŠ
  • Potvrzení lékaře o provedeném očkování
  • Odevzdání žádosti ve dnech zápisu

Aktuality

Chcete vědět, co se ve školce stalo nového?

Přerušení provozu Mateřské školy od 18.3.2020 do odvolání

Rada MČ doporučila ředitelce MŠ Milíčův dům (a ředitelkám všech ostatních mateřských škol, zřizovaným MČ Praha 3) přerušit provoz na základě současné epidemiologické situace a jejích dopadů od 18.3.2020 do odvolání.

Informace o přerušení provozu na stránkách MČ Praha 3

Jídelníček a další aktuality najdete na www.nasems.cz (pokyny k registraci jste dostali ve třídách nebo si o ně prosím řekněte)

Zajímá vás, jaké akce připravujeme, a na co se můžete v nejbližší době těšit?
Klikněte níže a podívejte se na dlouhodobý kalendář akcí.

Čísla účtů

Platby školného, stravného a příspěvky klubu rodičů

Klikněte níže pro podrobné informace o platbách.

Školné

ČSOB
123172793/0300

Jídelna

ČSOB
270460592/0300

Klub rodičů

(FIO banka)
2400784907/2010

Máte nějaké dotazy k platbám?
Zavolejte nám.