Mateřská škola Milíčův dům

Tvoříme pevné základy pro budoucí rozvoj vašich dětí

Chcete se na něco zeptat nebo ohlásit absenci?
Zavolejte nám.

|

Zajímá vás, co se ve školce bude dít a jaké plánujeme akce?
Klikněte níže.

Budování samostatnosti

Posilování
kreativity

Poznávání
okolí

Pohybové
aktivity

Základní informace o školce

Jak přistupujeme k předškolnímu vzdělávání

Naše mateřská škola poskytuje předškolní vzdělávání pro děti od 3-6 let. Maximální kapacita je 68 dětí. Nabízíme zařazení do 4 tříd, z toho 2 jsou zřízené pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Mateřská škola Milíčův dům je  státní školou, pracuje podle Školního vzdělávacího programu „Všichni jsme kamarádi“, který vytváří a inovuje celý pedagogický sbor školy. Za důležité považujeme prostředí, ve kterém se dítě vzdělává – musí pro něj být podnětné, bezpečné a připravené tak, aby samo mělo zájem se všestranně rozvíjet. Osobnost pedagoga děti tímto prostředím provází a společně s dítětem hledá vhodné cesty rozvoje dítěte.

Přijímání dětí do MŠ

Jaké jsou základní podmínky pro přijetí do naší školky? V současné době nemáme v MŠ žádné volné místo.

  • Řádně vyplněná žádost do MŠ
  • Potvrzení lékaře o provedeném očkování
  • Odevzdání žádosti ve dnech zápisu

Aktuality

Chcete vědět, co se ve školce stalo nového?

Od 17.2. jsou ve školách na Praze 3 jarní prázdniny. Naše školka je otevřená pro přihlášené děti. Děkujeme za spolupráci.

Jídelníček a další aktuality najdete na www.nasems.cz (pokyny k registraci jste dostali ve třídách nebo si o ně prosím řekněte).

 

V úterý 25.2. bude ve školce Karneval. Děti mají přijít v maskách již ráno do třídy. Celé dopoledne si užijeme a ještě si na závěr zabubnujeme s panem bubeníkem.

 

Zajímá vás, jaké akce připravujeme, a na co se můžete v nejbližší době těšit?
Klikněte níže a podívejte se na dlouhodobý kalendář akcí.

Čísla účtů

Platby školného, stravného a příspěvky klubu rodičů

Klikněte níže pro podrobné informace o platbách.

Školné

ČSOB
123172793/0300

Jídelna

ČSOB
270460592/0300

Klub rodičů

(FIO banka)
2400784907/2010

Máte nějaké dotazy k platbám?
Zavolejte nám.