Mateřská škola Milíčův dům

Tvoříme pevné základy pro budoucí rozvoj vašich dětí

Chcete se na něco zeptat nebo ohlásit absenci?
Zavolejte nám.

|

Zajímá vás, co se ve školce bude dít a jaké plánujeme akce?
Klikněte níže.

Budování samostatnosti

Posilování
kreativity

Poznávání
okolí

Pohybové
aktivity

Základní informace o školce

Jak přistupujeme k předškolnímu vzdělávání

Naše mateřská škola poskytuje předškolní vzdělávání pro děti od 3-6 let. Maximální kapacita je 68 dětí. Nabízíme zařazení do 4 tříd, z toho 2 jsou zřízené pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Mateřská škola Milíčův dům je  státní školou, pracuje podle Školního vzdělávacího programu „Všichni jsme kamarádi“, který vytváří a inovuje celý pedagogický sbor školy. Za důležité považujeme prostředí, ve kterém se dítě vzdělává – musí pro něj být podnětné, bezpečné a připravené tak, aby samo mělo zájem se všestranně rozvíjet. Osobnost pedagoga děti tímto prostředím provází a společně s dítětem hledá vhodné cesty rozvoje dítěte.

Přijímání dětí do MŠ

Přijímání žádostí o přijetí do MŠ je stanoveno v termínu 2. - 11.5.2020. Upřednostněte prosím bezkontaktní formu podání ( datovou schránkou, emailem s ověřeným el.podpisem, poštou). V nutných případech lze domluvit osobní předání (prosím o domluvu předem - 607 543 777). Děkujeme

  • Řádně vyplněná žádost do MŠ
  • Čestné prohlášení a kopie očkovacího průkazu
  • Děti se přijímají podle zveřejněných kriterií

Aktuality

Chcete vědět, co se ve školce stalo nového?

Přerušení provozu Mateřské školy od 18.3.2020 do odvolání

Ve pondělí 11.5. 2020 od 8 do 15 hodin lze po domluvě (na emailu reditelka@milicuvdum.cz či 607 543 777) odevzdat dokumenty k zápisu - pokud nemáte možnost poslat elektronicky či poštou. Jsou ke stažení pod záložkou Přijímací řízení.

Rada MČ doporučila ředitelce MŠ Milíčův dům (a ředitelkám všech ostatních mateřských škol, zřizovaným MČ Praha 3) přerušit provoz na základě současné epidemiologické situace a jejích dopadů od 18.3.2020 do odvolání.

Úplata za vzdělávání za měsíc duben je stanovena na 0 Kč. Výši úplaty za další měsíce stanoví ředitelka MŠ na základě počtu uzavřených dnů.

Zajímá vás, jaké akce připravujeme, a na co se můžete v nejbližší době těšit?
Klikněte níže a podívejte se na dlouhodobý kalendář akcí.

Čísla účtů

Platby školného, stravného a příspěvky klubu rodičů

Klikněte níže pro podrobné informace o platbách.

Školné

ČSOB
123172793/0300

Jídelna

ČSOB
270460592/0300

Klub rodičů

(FIO banka)
2400784907/2010

Máte nějaké dotazy k platbám?
Zavolejte nám.