Zájmové kroužky

Jaké další aktivity pro vaše děti připravujeme?

Věda nás baví

Úterý | 13:30 - 14:15

Více informací a přihlášení je možné na www.vedanasbavi.cz

Kroužek je naplněn.

Angličtina

Čtvrtek ! 13:00 - 13:30

Kroužek je zrušen pro malý zájem.

Keramika

Středa ! 13:00 - 14:15

Lektor Tomáš Kuča
Kroužek je naplněn.

Plavání

Čtvrtek dopoledne

Kroužek bude probíhat od března 2020. Přihlašování bude otevřeno po Vánočních prázdninách.