Logo Miličům Dům

O nás

Jaká je naše školka a jak přistupujeme ke vzdělávání dětí?

O naší školce

Zápis do MŠ

Platby

Školní řád a ŠVP

Základní informace o školce

Jak pracujeme s dětmi

Mateřská škola Milíčův dům pracuje podle Školního vzdělávacího programu „Všichni jsme kamarádi“, který vytváří a inovuje celý pedagogický sbor školy. Za důležité považujeme prostředí, ve kterém se dítě vzdělává – musí pro něj být podnětné, bezpečné a připravené tak, aby samo mělo zájem  se všestranně rozvíjet. Osobnost pedagoga děti tímto prostředím provází a společně s dítětem hledá vhodné cesty rozvoje. Pedagog musí mít pozitivní vztah ke všem dětem, umět se vcítit do jejich nálady a nabízet dětem aktivity, které podporují rozvoj dítěte a jsou pro dítě zábavné a podnětné.

Děti tímto především vedeme k rozpoznávání individuálních potřeb a celkovému kreativnímu rozvoji.

Hrdě se hlásíme k odkazu našeho zakladatele Přemysla Pittera.


Klub rodičů

Co je to klub rodičů a jak můžete přispívat?

Klub rodičů je platfofma vytvořená pro rodiče dětí z mateřské školy Milíčův dům. Spolupracuje s vedením mateřské školy při pořádání akcí, řešení problémů i zlepšování prostředí mateřské školy

Jeho zástupce můžete kontaktovat na e-mailové adrese ( klub.milicuvdum@gmail.com ), či pro více informací  kontaktujte nás.

Členský příspěvek do Klubu rodičů slouží zejména k úhradě výletů, divadla, vánočních a narozeninových dárků, dárků pro předškoláky, sirupů, džusů do tříd a dalších. V letošním školním roce 2022/2023 je odsouhlasena výše příspěvku 1500 Kč.
Peníze posílejte na účet Fio banky, do poznámky prosím uveďte jméno Vašeho dítěte.

Platby, školní řád a školní vzdělávací plán

Konkrétní informace k platbám, provozní dokumenty stahujte níže

Školné
Od 1.9.2019 činí poplatek za vzdělávání 950,-Kč.
Od této platby jsou osvobozeny děti, které od 1.9. daného školního roku dosáhnou věku 6 let.

Částku uhraďte na účet ČSOB níže.

Stravné
Od 1.9.2020 je stravné na den pro děti 46,-Kč / 48,-Kč (tzv. pro děti s odkladem školní docházky).
Zálohy na stravné jsou 950,-Kč / 1000,-Kč pro dětí s odkladem školní docházky.

Zálohy na stravné plaťte, prosím na účet ČSOB níže.
Vyúčtování probíhá v únoru a červenci.

Čísla účtů

Platby školného, stravného a příspěvky klubu rodičů

Klikněte níže pro podrobné informace o platbách.

Školné

ČSOB
123172793/0300

Jídelna

ČSOB
270460592/0300

Klub rodičů

(FIO banka)
2400784907/2010

Máte nějaké dotazy k platbám?
Zavolejte nám.

Kontakty

Chcete se na něco zeptat nebo nahlásit absenci?
Napište nám nebo zavolejte.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.