Logo Miličům Dům

Zápis do mateřské školy

Jak probíhá přijímací řízení a co k němu potřebujete?

4 třídy

Rozmanité zázemí

Filosofie
Přemysla Pittera

Zaměření na všestranný rozvoj

Obecné informace o zápisu do MŠ pro školní rok 2024/2025

Den otevřených dveří MŠ nepořádá, ale …

O setkání s Vámi velmi stojíme, abychom Vám představili školu, její vzdělávací systém a prostory. Vhodný čas pro návštěvu školy pro děti hlásící se do běžných tříd je od 15.4. do 27.4.2024 Ideálně si návštěvu předem domluvte s paní školnicí na telefonu 222582364 nebo 603 511 985, děkujeme.

Ještě více prosíme o osobní setkání s rodiči, kteří hlásí dítě do tříd se sníženým počtem dětí. Termín pro první kontakt se školkou je klidně už nyní v lednu 2024 (nejlépe na email reditelka@milicuvdum.cz nebo na telefon 607 543 777). Domluvíme se, jak postupovat v jednotlivém konkrétním případě.

Děti, které se budou hlásit do tříd zřízených podle §16 odst.9 Školského zákona ( třídy se sníženým počtem dětí ) musí mít k zápisu doporučení z SPC nebo PPP. Již nyní je vhodný čas zažádat o vyšetření a vystavení tohoto doporučení.

 

Kritéria, dle kterých jsou děti přijímány :

1. trvalý pobyt dítěte na území Prahy 3

2. věk dítěte – děti se přijímají do naplnění kapacity školy dle data narození od nejstarších sestupně

 

K zápisu je nutné přinést :

    1. vyplněnou a podepsanou přihlášku – vytváří se na společných stránkách pro všechny školky Prahy 3, které budou spuštěny         od 1.4.2024 : https://zapisdoms-praha3.praha.eu/

           2. potvrzení od lékaře o prodělaných očkováních ( formulář je součástí přihlášky, kterou si vytisknete, viz. výše )                            – viz. § 50 zákona č. 258/2000Sb o ochraně veřejného zdraví

3. originál rodného listu dítěte ( k nahlédnutí )

4. doklad o trvalém bydlišti dítěte na území Prahy 3

5. zájemci hlásící se do tříd se sníženým počtem dětí musí navíc doložit Doporučení ke vzdělávání, vydané školským poradenským zařízením ( PPP – Pedagogicko – psychologická poradna nebo SPC – Speciálně pedagogické centrum )


 

Předpokládaný počet přijímaných dětí :

V tuto chvíli to vypadá, že budeme moci přijmout okolo 15ti dětí do běžné třídy a 5 děti do tříd se sníženým počtem dětí. Tyto počty se mohou ještě měnit na obě strany, záleží na rozhodnutí zákonných zástupců, kteří budou požadovat odklad školní docházky.


 

Postup podání žádosti o přijetí do MŠ :

Od 1.4. bude zpřístupněna registrace na společných stránkách Prahy 3: https://zapisdoms-praha3.praha.eu/

Po registraci Vám systém vygeneruje Žádost o přijetí do MŠ, kterou vytisknete nebo požádáte o její vytištění ( v MŠ či na úřadě MČ ).

S žádostí si zarezervujete čas zápisu v naší MŠ, kde ji poté odevzdáte s dalšími dokumenty ( viz. výše ). Přihlášku lze odevzdat pouze ve dnech zápisů. Pokud z vážných důvodů nebudete moci přijít k zápisu osobně, lze žádost poslat ve dnech zápisu datovou schránkou nebo emailem s uznaným elektronickým podpisem.

Pokud zákonný zástupce podává vícenásobnou přihlášku do škol jednoho zřizovatele v době zápisu, podle čl.26 Nařízení EP a rady ( EU ) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů jsou tyto školy jednoho zřizovatele společnými správci, a to pro proces využití volných kapacit škol.

Další kontaktní e-mailové adresy

reditelka@milicuvdum.cz
zastupkyne@milicuvdum.cz

Datová schránka MŠ: uyk8rkz

Individuální vzdělávání

Zákonný zástupce má právo na zvolení možnosti individuálního vzdělávání (formou domácího vzdělávání nebo vzdělávání dítěte ve skupině, která není zapsána ve Školském rejstříku a není zde tedy možné plnit povinné předškolní vzdělávání). Pokud se rozhodnete pro tento způsob, je naše mateřská škola připravená Vám vyjít vstříc. 

Individuální vzdělávání v naší mateřské škole vyžaduje po zákonných zástupcích žádost o oznámení takového vzdělávání mateřské škole (např. oznameni_individualni_vzdelavani). V případě zájmu si můžete pročíst, jak bude individuální vzdělávání a přezkoušení vypadat v naší mateřské škole zde – Individuální vzdělávání_pro rodiče

Kontakty

Chcete se na něco zeptat nebo nahlásit absenci?
Napište nám nebo zavolejte.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.