Zápis do mateřské školy

Jak probíhá přijímací řízení a co k němu potřebujete?

4 třídy

Rozmanité zázemí

Filosofie Přemysla Pittera

Zaměření na všestranný rozvoj

Zápis do MŠ pro školní rok 2021/2022 s nástupem dětí od 1.9.2021 bude probíhat ve dnech 4.-5.5.2021 v odpoledních hodinách

Jak probíhá přijímací řízení a co k němu budete potřebovat?

Podstatným kritériem pro přijetí do MŠ je věk dítěte, zpravidla jsou přijímány děti od 3 – 6 let. Při přijímacím řízení po podání žádosti vyhodnocujeme zákonem daná kritéria. Primárně přijímáme děti plnící povinnou předškolní docházku, tedy ty, které 1.9. v daném školním roce dosáhli věku 6 let. a bydlí ve spádové oblasti Praha 3. Následně zohledňujeme trvalé bydliště, naší spádovou oblastí je Praha 3. Do naplnění zbývající volné kapacity mateřské školy přijímáme přihlášené děti dle data narození od nejstarších sestupně.

Postup podání žádosti o přijetí do MŠ:

od 1.4. bude nutná registrace na společných stránkách pro Zápis do MŠ, Praha 3

po registraci Vám systém vygeneruje Žádost o přijetí do MŠ, kteoru vytisknete nebo požádáte o její vytištění (v MŠ či na úřadě MČ)

s žádostí si zarezervujete čas zápisu v naší MŠ a odezvdete ji (pokud z vážných důvodů nebudete moci přijít k zápisu osobně, lze žádost poslat ve dnech zápisu datovou schránkou, poštou nebo emailem s ověřeným el.podpisem). O setkání s Vámi velmi stojíme, abychom Vám představili školu, její vzdělávací systém a prostory. Ještě více prosíme o osobní setkání s rodiči, kteří hlásí dítě do speciální třídy.

Děti, které se budou hlásit do tříd zřízených podle §16 odst.9 Školského zákona (třídy se sníženým počtem dětí) musí mít k zápisu doporučení z SPC nebo PPP. Již nyní je vhodný čas zažádat o vyšetření a vystavení tohoto doporučení.

Pokud zákonný zástupce podává vícenásobnou přihlášku do škol jednoho zřizovatele v době zápisu, podle čl.26 Nařízení EP a rady(EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o odchraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů jsou tyto školy jednoho zřizovatele společnými správci, a to pro proces využití volných kapacit škol a po dobu nezbytně nutnou pro naplění účelu.

 

Další kontaktní e-mailové adresy
reditelka@milicuvdum.cz
zastupkyne@milicuvdum.cz 

Datová schránka MŠ: uyk8rkz

Individuální vzdělávání

Zákonný zástupce má právo na zvolení možnosti individuálního vzdělávání (formou domácího vzdělávání nebo vzdělávání dítěte ve skupině, která není zapsána ve Školském rejstříku a není zde tedy možné plnit povinné předškolní vzdělávání). Pokud se rozhodnete pro tento způsob, je naše mateřská škola připravená Vám vyjít vstříc. 

Individuální vzdělávání v naší mateřské škole vyžaduje po zákonných zástupcích žádost o oznámení takového vzdělávání mateřské škole (např. oznameni_individualni_vzdelavani). V případě zájmu si můžete pročíst, jak bude individuální vzdělávání a přezkoušení vypadat v naší mateřské škole zde – Individuální vzdělávání_pro rodiče