Logo Miličům Dům

Zápis do mateřské školy

Jak probíhá přijímací řízení a co k němu potřebujete?

4 třídy

Rozmanité zázemí

Filosofie
Přemysla Pittera

Zaměření na všestranný rozvoj

Obecné informace o zápisu do MŠ pro školní rok 2023/2024

Zápisy dětí z Ukrajiny do mateřské školy proběhnou 1. 6. 2023 v čase 12-15 hodin ( nástup od 4. září 2023 ) 

Зарахування дітей з України до 1 класу загальноосвітньої школи та до дитячого садка відбудеться 1.6. 2023 – 12-15 години (з 4 вересня 2023 року)

Запис до дитячих садків для дітей з України з Праги 3

Місця у дитячих садках Праги 3 відсутні. Прийматимуть тільки дітей останнього року дошкільного навчання, коли відвідування дитячого садка є обов’язковим.

Як відбуватиметься запис?

Заява

Запис дитячі садки відбувається через додаток Запис до дитячих садків. Заповніть у ньому необхідні дані через онлайн-форму. Заява надійде у вигляді PDF-файлу на вашу електронну пошту. Потім роздрукуйте її і віднесіть на підтвердження до лікаря, а в день запису принесіть у садок. Заява про зарахування буде доступна для заповнення з 23 травня.

Якщо у вас немає можливості роздрукувати заяву, дитячий садок роздрукує її вам у день запису, а ви заповните її на місці. У день запису ви повинні мати з собою підтвердження від педіатра, яке лікар видасть вам заздалегідь.

 У день реєстрації із заявою, з дитиною та необхідними документами (див. вище) прийдіть до вибраного дитячого садка.

 О котрій годині і як саме буде проходити реєстрація, перевірте на сайті садочка, до якого будете подавати заяву. За вказаними інструкціями підготуйте необхідні документи і зарезервуйте конкретну годину реєстрації.

 Тут: Список дитячих садків Праги 3

 Реєстрація дітей до школи в електронну чергу через онлайн-форму

 Якщо ви ще не зареєстрували дитину, зареєструйте її через онлайн-форму в електронну чергу «Реєстрація дітей-біженців до дитячих садків і загальноосвітніх шкіл у Празі 3 понад кількість вільних місць».

Під час запису дітей враховується термін очікування на місце в дитячому садку.

 Територіальний поділ дитячих садків

Усі дитячі садки територіально охоплюють цілу Прагу 3. Тому можете подати заяву в будь-який дитячий садок у Празі 3.

Подавайте заяву тільки в 1 садок. Якщо в цьому садку немає вільних місць, вам запропонують інший садок, де є вільні місця.

За необхідності телефонуйте на інформаційну лінію для громадян з України, які проживають у Празі 3.

 

Інфолінія +420 771 235 987

Час роботи – будні дні

З 9.00 до 12.00 і з 13.00 до 14.00 лінія обслуговується чеською мовою.

З 14.00 до 16.00 лінія обслуговується українською мовою.

Також можна скористатись електронною поштою: ua@praha3.czPřijímací řízení a příjem přihlášek pro děti s českým občanstvím a pro děti cizince s trvalým pobytem v ČR je ukončen.


Děti s českým občanstvím a děti cizinci s trvalým pobytem v ČR budou mít u standartního zápisu do MŠ přednostní místa.

Pro děti z Ukrajiny, které přišly do ČR po 24. 2. 2022 a mají vízum „Strpění“ nebo „Dočasnou ochranu“ je stanoven zvláštní termín dodatečného zápisu.

 
 

A ) termíny standartních zápisů ( pro děti s českým občanstvím a děti cizince s trvalým pobytem v ČR )

· středa 3.5.2023 ( 10:00 – 17:00 hod. )

· čtvrtek 4.5.2023 ( 10:00 – 17:00 hod. )

 

B ) termín zvláštního zápisu ( pro děti z Ukrajiny které přišly do ČR po 24. 2. 2022 a mají vízum „Strpění“ nebo „Dočasnou ochranu“ )

· středa 1.6.2023 ( čas bude upřesněn )


 

 

Kritéria, dle kterých jsou děti přijímány :

1. trvalý pobyt dítěte na území Prahy 3

2. věk dítěte – děti se přijímají do naplnění kapacity školy dle data narození od nejstarších sestupně

 

K zápisu je nutné přinést :

    1. vyplněnou a podepsanou přihlášku – vytváří se na společných stránkách pro všechny školky Prahy 3, které budou spuštěny         od 1.4.2023 : https://zapisdoms-praha3.praha.eu/

           2. potvrzení od lékaře o prodělaných očkováních ( formulář je součástí přihlášky, kterou si vytisknete, viz. výše )                            – viz. § 50 zákona č. 258/2000Sb o ochraně veřejného zdraví

3. originál rodného listu dítěte ( k nahlédnutí )

4. doklad o trvalém bydlišti dítěte na území Prahy 3

5. děti hlásící se do tříd pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami musí navíc doložit Doporučení ke vzdělávání, vydané školským poradenským zařízením ( PPP – Pedagogicko – psychologická poradna nebo SPC – Speciálně pedagogické centrum )


 

Předpokládaný počet přijímaných dětí :

V tuto chvíli to vypadá, že budeme moci přijmout cca 12 dětí do běžné třídy a cca 2 děti do třídy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami ( letos bude mít hodně docházejících dětí odklad povinné školní docházky, a proto se jejich místa nejspíše neuvolní ).


 

Postup podání žádosti o přijetí do MŠ :

Od 1.4. bude zpřístupněna registrace na společných stránkách Prahy 3: https://zapisdoms-praha3.praha.eu/

Po registraci Vám systém vygeneruje Žádost o přijetí do MŠ, kterou vytisknete nebo požádáte o její vytištění ( v MŠ či na úřadě MČ ).

S žádostí si zarezervujete čas zápisu v naší MŠ, kde ji poté odevzdáte s dalšími dokumenty ( viz. výše ). Přihlášku lze odevzdat pouze ve dnech zápisů. Pokud z vážných důvodů nebudete moci přijít k zápisu osobně, lze žádost poslat ve dnech zápisu datovou schránkou nebo emailem s uznaným elektronickým podpisem.

O setkání s Vámi velmi stojíme, abychom Vám představili školu, její vzdělávací systém a prostory. Ještě více prosíme o osobní setkání s rodiči, kteří hlásí dítě do speciální třídy.

Děti, které se budou hlásit do tříd zřízených podle §16 odst.9 Školského zákona ( třídy se sníženým počtem dětí ) musí mít k zápisu doporučení z SPC nebo PPP. Již nyní je vhodný čas zažádat o vyšetření a vystavení tohoto doporučení.

Pokud zákonný zástupce podává vícenásobnou přihlášku do škol jednoho zřizovatele v době zápisu, podle čl.26 Nařízení EP a rady ( EU ) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů jsou tyto školy jednoho zřizovatele společnými správci, a to pro proces využití volných kapacit škol.


další kontaktní e-mailové adresy :

reditelka@milicuvdum.cz zastupkyne@milicuvdum.cz

Datová schránka MŠ : uyk8rkz


 

 

 

Další kontaktní e-mailové adresy

reditelka@milicuvdum.cz
zastupkyne@milicuvdum.cz

 tomas.kuca@milicuvdum.cz

Datová schránka MŠ: uyk8rkz

Individuální vzdělávání

Zákonný zástupce má právo na zvolení možnosti individuálního vzdělávání (formou domácího vzdělávání nebo vzdělávání dítěte ve skupině, která není zapsána ve Školském rejstříku a není zde tedy možné plnit povinné předškolní vzdělávání). Pokud se rozhodnete pro tento způsob, je naše mateřská škola připravená Vám vyjít vstříc. 

Individuální vzdělávání v naší mateřské škole vyžaduje po zákonných zástupcích žádost o oznámení takového vzdělávání mateřské škole (např. oznameni_individualni_vzdelavani). V případě zájmu si můžete pročíst, jak bude individuální vzdělávání a přezkoušení vypadat v naší mateřské škole zde – Individuální vzdělávání_pro rodiče

Kontakty

Chcete se na něco zeptat nebo nahlásit absenci?
Napište nám nebo zavolejte.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.