Zápis do mateřské školy

Jak probíhá přijímací řízení a co k němu potřebujete?

4 třídy

Rozmanité zázemí

Filosofie Přemysla Pittera

Zaměření na všestranný rozvoj

Zápis do mateřské školy

Jak probíhá přijímací řízení a co k němu budete potřebovat?

Podstatným kritériem pro přijetí do MŠ je věk dítěte, zpravidla jsou přijímány děti od 3 – 6 let. Při přijímacím řízení po podání žádosti vyhodnocujeme zákonem daná kritéria. Primárně přijímáme děti plnící povinnou předškolní docházku, tedy ty, které 1.9. v daném školním roce dosáhli věku 6 let. Následně zohledňujeme trvčíalé bydliště, naší spádovou oblastí je Praha 3. Do naplnění zbývající volné kapacity mateřské školy přijímáme přihlášené děti dle data narození od nejstarších sestupně. Termín zápisu stanoví vedení školy.

Při odevzdání přihlášky mějte u sebe:

  • Rodný list dítěte
  • Vlastní občanský průkaz
  • Potvrzení lékaře o provedeném očkování
  • Žádost o přijetí dítěte do MŠ
  • Doklad o bydlišti, pokud se neshoduje s trvalým bydlištěm

Zvlášť prosíme zájemce o zápis do mikrotříd, aby se ozývali průběžně. Psát můžete přímo na email reditelka@milicuvdum.cz. Nedílnou součástí samotného zápisu je doporučení z PPP nebo SPC. Tento proces může trvat delší dobu.

Čísla účtů

Platby školného, stravného a příspěvky klubu rodičů

Klikněte níže pro podrobné informace o platbách.

Školné

ČSOB
123172793/0300

Jídelna

ČSOB
270460592/0300

Klub rodičů

(FIO banka)
2400784907/2010

Máte nějaké dotazy k platbám?
Zavolejte nám.

Kontakty

Chcete se na něco zeptat nebo nahlásit absenci?
Napište nám nebo zavolejte.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.