Zápis do mateřské školy

Jak probíhá přijímací řízení a co k němu potřebujete?

4 třídy

Rozmanité zázemí

Filosofie Přemysla Pittera

Zaměření na všestranný rozvoj

Podrobné informace o zápisu pro školní rok 2020/2021 - zápis bude probíhat od 2.5.2020 do 11.5.2020

K zápisu na školní rok 2020/2021 bude mít mateřská škola pouze 4 volná místa v běžné třídě (pravděpodobně ve třídě mladších dětí). Pokud k nám zvažujete přihlásit dítě ve věku 5 a více let, počítejte prosím, že bude nejspíše ve třídě s mladšími dětmi "Pejskové". Děkujeme

Zápis do mateřské školy Milíčův dům 2020
Zápis proběhne v termínu 2.-11.5.2020 bez přítomnosti dětí, případně i rodičů.
Pro zařazení do přijímacího řízení je rozhodující datum podání Žádosti (přinesení Žádosti do MŠ, datum poštovního razítka). Pozdě podané žádosti nelze zařadit do přijímacího řízení.
Jak lze žádost podat:
1.) Elektronicky – osobní datovou schránkou (do datové schránky MŠ – uyk8rkz) nebo emailem s ověřeným elektronickým podpisem
2.) Poštou – rozhodující je datum podání (nejpozději 11.5.2020)
3.) Osobně – v termínu zápisů budeme v MŠ připraveni od Vás Žádost převzít osobně, konkrétní čas si prosím domluvte emailem nebo na telefonu 607 543 777
K Žádosti je třeba přiložit:
a) Čestné prohlášení rodiče zde a přiložení kopie očkovacího průkazu (očkovací kalendář)
b) Potvrzení od lékaře – součástí žádosti o přijetí, 2. strana (NÁVŠTĚVA LÉKAŘE NENÍ PODMÍNKOU! LZE VYŘEŠIT ZPŮSOBEM POPSANÝM V BODĚ a
Budeme rádi, když k Žádosti připojíte také informaci, do kterých dalších mateřských škol Žádost o přijetí podáváte a jaké jsou Vaše priority v případě přijetí na více vybraných mateřských škol. Děkujeme!
Kriteria přijímání dětí 2020

Žádost k zápisu do mateřské školy

Individuální vzdělávání

Zákonný zástupce má právo na zvolení možnosti individuálního vzdělávání (formou domácího vzdělávání nebo vzdělávání dítěte ve skupině, která není zapsána ve Školském rejstříku a není zde tedy možné plnit povinné předškolní vzdělávání). Pokud se rozhodnete pro tento způsob, je naše mateřská škola připravená Vám vyjít vstříc. 

Individuální vzdělávání v naší mateřské škole vyžaduje po zákonných zástupcích žádost o oznámení takového vzdělávání mateřské škole (např. oznameni_individualni_vzdelavani). V případě zájmu si můžete pročíst, jak bude individuální vzdělávání a přezkoušení vypadat v naší mateřské škole zde –Individuální vzdělávání_pro rodiče 

Další kontaktní e-mailové adresy
reditelka@milicuvdum.cz
zastupkyne@milicuvdum.cz 

Datová schránka MŠ: uyk8rkz

  • Zápis do speciálních tříd 2020

Zápis do mateřské školy Milíčův dům 2020 – do třídy zřízené podle §16, odst.9 Školského zákona (třída se sníženým počtem dětí, speciální třída)

Zápis proběhne v termínu 2.-11.5.2020 bez přítomnosti dětí, případně i rodičů. Všechny informace jsou shodné, jako zápis do běžných tříd. Zde uvádíme pouze informace, které jsou navíc či rozdílné.

K Žádosti je navíc třeba přiložit:

Doporučení SPC nebo PPP – v případě, že v tuto chvíli nemáte Doporučení k dispozici, bude nutno jej dodat až toto bude možné (podejte tedy jen Žádost s ostatními přílohami)

Budeme rádi, když k Žádosti připojíte dotazník, abychom o dítěti věděli co nejvíce a mohli vhodně připravit podmínky ve třídě pro jeho nástup.

Dotazník pro rodiče dětí hlásící se do speciálních tříd

Čísla účtů

Platby školného, stravného a příspěvky klubu rodičů

Klikněte níže pro podrobné informace o platbách.

Školné

ČSOB
123172793/0300

Jídelna

ČSOB
270460592/0300

Klub rodičů

(FIO banka)
2400784907/2010

Máte nějaké dotazy k platbám?
Zavolejte nám.