Zápis do mateřské školy

Jak probíhá přijímací řízení a co k němu potřebujete?

4 třídy

Rozmanité zázemí

Filosofie Přemysla Pittera

Zaměření na všestranný rozvoj

Zápis do mateřské školy se uskuteční 6. a 7.5.2019

Výsledek přijímacího řízení 2019

Registrační čísla dětí přijatých do běžných tříd:

13/2019-B, 06/2019-B, 12/2019-B, 21/2019-B, 22/2019-B, 01/2019-B, 34/2019-B, 49/2019-B, 46/2019-B, 18/2019-B, 26/2019-B, 28/2019-B, 44/2019-B, 03/2019-B, 23/2019-B, 16/2019-B

Registrační čísla dětí přijatých do speciálních tříd:

02/2019-sp, 08/2019-sp, 12/2019-sp, 03/2019-sp, 07/2019-sp, 09/2019-sp, 10/2019-sp

Pokud zde není uvedeno Vaše registrační číslo, znamená to, že  Vaše dítě nesplnilo kriteria pro přijetí do MŠ Milíčův dům nebo nebylo přijato pro naplnění kapacity mateřské školy. 

Kriteria přijímání dětí 2019

Při odevzdání přihlášky mějte u sebe:

Žádost k zápisu do mateřské školy

Individuální vzdělávání

Zákonný zástupce má právo na zvolení možnosti individuálního vzdělávání (formou domácího vzdělávání nebo vzdělávání dítěte ve skupině, která není zapsána ve Školském rejstříku a není zde tedy možné plnit povinné předškolní vzdělávání). Pokud se rozhodnete pro tento způsob, je naše mateřská škola připravená Vám vyjít vstříc. 

Individuální vzdělávání v naší mateřské škole vyžaduje pro zákonných zástupcích žádost o oznámení takového vzdělávání mateřské škole (např. oznameni_individualni_vzdelavani). V případě zájmu si můžete pročíst, jak bude individuální vzdělávání a přezkoušení vypadat v naší mateřské škole zde –Individuální vzdělávání_pro rodiče 

  • Rodný list dítěte
  • Vlastní občanský průkaz
  • Potvrzení lékaře o provedeném očkování
  • Žádost o přijetí dítěte do MŠ
  • Doklad o bydlišti, pokud se neshoduje s trvalým bydlištěm

Zvlášť prosíme zájemce o zápis do speciálních tříd (zřízených podle §16 odst.9 Školského zákona pro děti se speciálními  vzdělávacími potřebami), aby se ozývali průběžně. Psát můžete přímo na email reditelka@milicuvdum.cz. Nedílnou součástí samotného zápisu je doporučení z PPP nebo SPC. Tento proces může trvat delší dobu.

Čísla účtů

Platby školného, stravného a příspěvky klubu rodičů

Klikněte níže pro podrobné informace o platbách.

Školné

ČSOB
123172793/0300

Jídelna

ČSOB
270460592/0300

Klub rodičů

(FIO banka)
2400784907/2010

Máte nějaké dotazy k platbám?
Zavolejte nám.