Zápis do mateřské školy

Jak probíhá přijímací řízení a co k němu potřebujete?

4 třídy

Rozmanité zázemí

Filosofie Přemysla Pittera

Zaměření na všestranný rozvoj

Zápis do mateřské školy se uskuteční 4. a 5.5.2020 v odpoledních hodinách.

K zápisu na školní rok 2020/2021 bude mít mateřská škola pouze 4 volná místa v běžné třídě (pravděpodobně ve třídě mladších dětí). Pokud k nám zvažujete přihlásit dítě ve věku 5 a více let, počítejte prosím, že bude nejspíše ve třídě s maldšími dětmi "Pejskové". Děkujeme

Kriteria přijímání dětí 2020

Při odevzdání přihlášky mějte u sebe:

Žádost k zápisu do mateřské školy

Individuální vzdělávání

Zákonný zástupce má právo na zvolení možnosti individuálního vzdělávání (formou domácího vzdělávání nebo vzdělávání dítěte ve skupině, která není zapsána ve Školském rejstříku a není zde tedy možné plnit povinné předškolní vzdělávání). Pokud se rozhodnete pro tento způsob, je naše mateřská škola připravená Vám vyjít vstříc. 

Individuální vzdělávání v naší mateřské škole vyžaduje pro zákonných zástupcích žádost o oznámení takového vzdělávání mateřské škole (např. oznameni_individualni_vzdelavani). V případě zájmu si můžete pročíst, jak bude individuální vzdělávání a přezkoušení vypadat v naší mateřské škole zde –Individuální vzdělávání_pro rodiče 

  • Rodný list dítěte
  • Vlastní občanský průkaz
  • Potvrzení lékaře o provedeném očkování
  • Žádost o přijetí dítěte do MŠ
  • Doklad o bydlišti, pokud se neshoduje s trvalým bydlištěm

Zvlášť prosíme zájemce o zápis do speciálních tříd (zřízených podle §16 odst.9 Školského zákona pro děti se speciálními  vzdělávacími potřebami), aby se ozývali průběžně. Psát můžete přímo na email reditelka@milicuvdum.cz. Nedílnou součástí samotného zápisu je doporučení z PPP nebo SPC. Tento proces může trvat delší dobu.

Čísla účtů

Platby školného, stravného a příspěvky klubu rodičů

Klikněte níže pro podrobné informace o platbách.

Školné

ČSOB
123172793/0300

Jídelna

ČSOB
270460592/0300

Klub rodičů

(FIO banka)
2400784907/2010

Máte nějaké dotazy k platbám?
Zavolejte nám.