Zápis do mateřské školy

Jak probíhá přijímací řízení a co k němu potřebujete?

4 třídy

Rozmanité zázemí

Filosofie
Přemysla Pittera

Zaměření na všestranný rozvoj

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

seznam dětí přijatých do běžné třídy :

9032959488      1100323848    9995404544      7685694944    3539881472       3877543936      3941946886      6410523904      3856285446      4007514624     4219257617      1368284162      4182651904      6021661696      9666922249      3340280832   

 

• seznam dětí přijatých do speciální třídy :

4681831424      2497187244      9530830496      4840521984      5159270470      6769229312      5630536192      8249803776      5191440384      3937633286      6231712256   

 

 

 

Další kontaktní e-mailové adresy

reditelka@milicuvdum.cz
zastupkyne@milicuvdum.cz

 tomas.kuca@milicuvdum.cz

Datová schránka MŠ: uyk8rkz