Logo Miličům Dům

Třídy

Informace o třídách a zaměstnancích

Veverky

Popis třídy

Třída předškoláků a starších dětí, ve třídě je zapsáno 22 dětí. Zvládnutí sebeobsluhy je považováno za normu a dále se rozvíjí samostatnost ve složitějších činnostech ( použití příboru, zapnutí zipu a vázání tkaniček atp. ). Řízený program probíhá delší dobu než ve třídě Pejsků, často i několikrát denně. Výběrem vhodných činností pedagogové pomáhají rodičům v přípravě dítěte na vstup do základní školy. Ve Veverkách děti po obědě odpočívají na lehátkách u pohádky a poté mají možnost si vybrat klidové činnosti.

Bc. Tomáš Kuča

třídní učitel

Mgr. Eliška Pilecká

učitelka,
lektorka Češtiny pro cizince

Bc. Olga Valouchová, DiS.

třídní učitelka

Mgr. Adéla Kopecká

asistentka pedagoga

Pejsci

Popis třídy

Třída mladších dětí, ve třídě je zapsáno 22 dětí. Je zde velmi bezpečné prostředí pro adaptaci dítěte a pro klidný vstup do vzdělávacího procesu. Důraz je kladen na sebeobslužné činnosti a umění hrát si s kamarády. Prostřednictvím různých plánovaných činností probíhá vzdělávání ve všech oblastech ( hudební, pohybová, výtvarná, pracovní, předčtenářská, předmatematická atd. ). Po obědě děti v pyžamkách odpočívají u pohádky. 

Jana Hunyadyová, DiS.

třídní učitelka

Mgr. Eliška Pilecká

učitelka,
lektorka Češtiny pro cizince

Hana Žemličková, DiS.

třídní učitelka

Ivana Slavíková

asistentka pedagoga,
lektorka Češtiny pro cizince

Myšky

Popis třídy

Mikrotřída pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami ( 10 dětí ). Ve třídě pracují v dopoledních hodinách většinou 2 pedagogové a asistent pedagoga. Pomocí alternativních technik se snaží zabezpečit dítěti klidný průběh dne a vzdělávání dle jeho možností. Častými metodami je individuální činnost nebo práce v malé skupině a rituály, které stmelují třídu dohromady.

Mgr. Barbora Hájková

třídní učitelka

Mgr. Eliška Pilecká

učitelka,
lektorka Češtiny pro cizince

Mgr. Eva Floriánová

třídní učitelka

Irena Divišová

asistentka pedagogaKočičky

Popis třídy

Mikrotřída pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami ( 9 dětí ). Ve třídě pracují v dopoledních hodinách většinou 2 pedagogové a asistent pedagoga. Pomocí alternativních technik se snaží zabezpečit dítěti klidný průběh dne a vzdělávání dle jeho možností. Častými metodami je individuální činnost nebo práce v malé skupině a rituály, které stmelují třídu dohromady.

Bc. Daniela Šubrtová

třídní učitelka

Mgr. Eliška Pilecká

učitelka,
lektorka Češtiny pro cizince

Bc. Helena Holasová

třídní učitelka

Bc. Barbora Siqueira

asistentka pedagoga

Všichni pedagogičtí pracovníci mají odpovídající vzdělání nebo si jej aktivně dodělávají.
Zároveň se dále vzdělávají dle plánu vzdělávání na seminářích a školeních.

Kontakty

Chcete se na něco zeptat nebo nahlásit absenci?
Napište nám nebo zavolejte.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.