Veverky

Popis třídy

Třída předškoláků a starších dětí, ve třídě je zapsáno 24 dětí. Zvládnutí sebeobsluhy je považováno za normu a dále se rozvíjí samostatnost ve složitějších činnostech (použití příboru, zapnutí zipu a vázání tkaniček atp.). Řízený program probíhá delší dobu než ve třídě Pejsků, často i několikrát denně. Výběrem vhodných činností pedagogové pomáhají rodičům v přípravě dítěte na vstup do základní školy. Ve Veverekách děti po obědě odpočívají u pohádky a poté mají možnost si vybrat klidové činnosti.

Bc.Barbora Pelclová

ředitelka školy

Bc.Olga Valouchová

Třídní učitelka

Bc. Tomáš Kuča

Třídní učitel

Pejsci

Popis třídy

Třída mladších dětí, ve třídě je zapsáno 22 dětí. Je zde velmi bezpečné prostředí pro adaptaci dítěte a pro klidný vstup do vzdělávacího procesu. Důraz je kladen na sebeobslužné činnosti a umění hrát si s kamarády. Prostřednictvím různých plánovaných činností probíhá vzdělávání ve všech oblastech (hudební, pohybová, výtvarná, pracovní, předčtenářská, předmatematická atd.)

Kristýna Matoušková

Třídní učitelka

Jana Hunyadyová

Třídní učitelka

Myšky

Popis třídy

Mikrotřída pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami (11 dětí). Ve třídě pracují v dopoledních hodinách většinou 2 pedagogové a asistent pedagoga. Pomocí alternativních technik se snaží zabezpečit dítěti klidný průběh dne a vzdělávání dle jeho možností. Častými metodami je individuální činnosti nebo práce v malé skupině a rituály, které stmelují třídu dohromady.

Mgr. Barbora Hájková

Třídní učitelka

Hana Žemličková, DiS.

Třídní učitelka

Kočičky

Popis třídy

Mikrotřída pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami (11 dětí). Ve třídě pracují v dopoledních hodinách většinou 2 pedagogové a asistent pedagoga. Pomocí alternativních technik se snaží zabezpečit dítěti klidný průběh dne a vzdělávání dle jeho možností. Častými metodami je individuální činnosti nebo práce v malé skupině a rituály, které stmelují třídu dohromady.

Daniela Šubrtová

Třídní učitelka

Bc. Helena Holasová

Třídní učitelka

Všichni pedagogičtí pracovníci mají odpovídající vzdělání nebo si jej aktivně dodělávají.
Zároveň se dále vzdělávají dle plánu vzdělávání na seminářích a školeních.