Třídní schůzky pro nově přijaté se uskuteční ve čtvrtek 14.6. od 15:30 v prostorách mateřské školy 

 

 

seznam dětí, přijatých k předškolnímu vzdělávání

pro školní rok 2018/2019 :

 

• od 3.9.2018 byly do mateřské školy MILÍČŮV DŮM přijaty          ke vzdělávání děti, které u zápisu obdržely tato čísla : 

 

 - přijatí do běžné třídy

• 01/2018          • 09/2018          • 11/2018          • 12/2018

• 13/2018          • 36/2018          • 37/2018          • 40/2018

• 57/2018          • 60/2018          • 71/2018          • 72/2018

• 75/2018

 

- přijatí do mikrotřídy :

• 06/2018          • 18/2018          • 30/2018          • 31/2018

• 45/2018          • 58/2018          • 70/2018          • 73/2018

 

 

• Nepřijatým dětem přijde "Rozhodnutí o nepřijetí" poštou.

                                  

                                                                  Pavla Mervartová

                                                                 statutární zástupce

......................................................................................................

 

Informace k zápisu do MŠ Milíčův dům

pro školní rok 2018/2019

 

 

Mateřská škola Milíčův dům Praha 3, Sauerova 2/1836
Tel: 222 582 364, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., www.milicuvdum.cz

 

Kritéria přijetí do MŠ Milíčův dům – běžná třída
Pro školní rok 2018/2019

Podmínky:
1.) řádně vyplněná žádost do MŠ
2.) potvrzení lékaře o provedeném očkování
3.) odevzdání žádosti ve dnech zápisu 2 .- 3 . 5. od 13 do 17 hodin

Kritéria:

1.) Děti k povinnému předškolnímu vzdělávání s místem trvalého pobytu ve spádové oblasti Prahy 3, seřazené podle data narození od nejstaršího po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.

2.) Dítě k pravidelné docházce s místem trvalého pobytu ve spádové oblasti Praha 3, které k 31. 8.2018 dovrší čtyř let věku, seřazené podle data narození od nejstaršího po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.

3.) Dítě s místem trvalého pobytu ve spádové oblasti Praha 3, které před začátkem školního roku (tj. do 31. 8.2018) dosáhne nejméně třetího roku věku, seřazené podle data narození od nejstaršího po nejmladší , a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.

 

 

 

V Praze 19.2.2018 Pavla Mervartová
Statutární zástupce

 

 

 


Mateřská škola Milíčův dům Praha 3, Sauerova 2/1836
Tel: 222 582 364, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., www.milicuvdum.cz

 

Kritéria přijetí do MŠ Milíčův dům – mikrotřídy
Pro školní rok 2018/2019

 

Podmínky:
1.) řádně vyplněná žádost do MŠ
2.) doporučené SPC nebo PPP
3.) potvrzení lékaře o provedeném očkování
4.) odevzdání žádosti ve dnech zápisu 2. - 3. 5. od 13 do 17 hodin

Kritéria:

1.) Děti k povinnému předškolnímu vzdělávání s místem trvalého pobytu ve spádové oblasti Prahy 3, seřazené podle data narození od nejstaršího po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.

2.) Dítě k pravidelné docházce s místem trvalého pobytu ve spádové oblasti Praha 3, které k 31. 8.2018 dovrší čtyř let věku, seřazené podle data narození od nejstaršího po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.

3.) Dítě s místem trvalého pobytu ve spádové oblasti Praha 3, které před začátkem školního roku (tj. do 31. 8.2018) dosáhne nejméně třetího roku věku, seřazené podle data narození od nejstaršího po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.

 

 

V Praze 19.2.2018 Pavla Mervartová
Statutární zástupce

 

Mateřská škola Milíčův dům, Praha 3, Sauerova 2/1836 - idatabaze.czMateřské školy - idatabaze.cz