Přemysl Pitter

( 21.6.1895 - 15.2.1976 )

Žil a působil na Žižkově, kde 24.12.1933 slavnostně otevřel útulek            pro děti, nazvaný Milíčův dům. Je znám jako kazatel, spisovatel, publicista a velký humanista.

Po 2.světové válce ( již v květnu 1945 ) zahajuje akce Zámky - v několika zkonfiskovaných zámcích v okolí Prahy ( např. Štiřín ) zřizuje ozdravovny, kam přijímá děti trpící proběhlou válkou ( děti z koncentračních táborů, děti z Terezína, později také internované opuštěné děti německé ).

Po únoru 1948 je Přemysl Pitter pronásledován a odejde přes Německo    do Švýcarska. Do České republiky se již nevrátil.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Přemysl_Pitter )

Mateřská škola Milíčův dům, Praha 3, Sauerova 2/1836 - idatabaze.czMateřské školy - idatabaze.cz