Kroužky na školní rok 2017/2018:

 

IMG 20170913 213240

Výstřižek2

 

V úterý od 13:00 do 14:00 hod nabízí program formou logopedické prevence

pí. učitelka Lucie Horváthová (určené dětem ve věku 3-5)

 

Cíl kroužku:

- rozšíření slovní zásoby

- upevnění větného spojení a artikulace

- posílení oromotoriky a grafomotoriky

- osobnostní rozvoj

 

Počet dětí ve skupině 6-8.

Cena kroužku 890,- Kč na 1. pololetí

Přihlásit se můžete zapsáním do registračního papíru na hlavní nástěnce v MŠ

 

 

Mateřská škola Milíčův dům, Praha 3, Sauerova 2/1836 - idatabaze.czMateřské školy - idatabaze.cz